Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W świetle obecnie obowiązujących zapisów prawnych firma EK GROUP nie prowadzi już zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o przepisy. nadal zapewniamy naszym Klientom detalicznym możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie EK GROUP Sp. z o.o. Sp.k. w Koninie, na ulicy Spółdzielców 26, na zasadach określonych w Ustawie.

Podmioty gospodarcze powinny zarejestrować się w bazie BDO celem prawidłowego obiegu kart przekazania odpadu. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 63 243 07 25 oraz w naszej siedzibie.

Sprawdź swoje korzyści z zakupów w naszym Sklepie.

CZYTAM WIĘCEJ