Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zapewniamy Tobie możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie EK GROUP Sp. z o.o. Sp.k.  w Koninie, na ulicy Spółdzielców 26.

W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o art. 37 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „Ustawa”), zapewniamy naszym Klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie EK GROUP Sp. z o.o. Sp.k. w Koninie, na ulicy Spółdzielców 26, na zasadach określonych w Ustawie.

Informujemy ponadto, że wypełniamy obowiązek, o którym mowa w art. 42 ww. Ustawy, który określa co następuje: „sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”. Ilekroć w Ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 63 243 07 25 oraz w naszej siedzibie.

Sprawdź swoje korzyści z zakupów w naszym Sklepie.

CZYTAM WIĘCEJ